Усвојен Предлог закона о електронским комуникацијама

with Нема коментара

„Новим Законом о електронским комуникацијама биће постигнута потпуна усаглашеност са важећим регулаторним оквиром Европске уније из 2009, и отклониће се недостаци важећег закона који су уочени кроз његову досадашњу примену. Нова решења омогућиће унапређење пословања оператора електронских комуникација, јачање конкуренције на тржишту, као и бољу заштиту права корисника електронских комуникационих услуга, нарочито у погледу вансудског решавања спорова, спречавања прекомерних рачуна и услуга родитељске контроле“, рекла је Матић, изразивши очекивање да ће наведени ефекти допринети убрзаном развоју тржишта електронских комуникација у Републици Србије.

Увођење обавезе мобилних оператора да врше регистрацију припејд корисника

„На тај начин биће омогућено спречавање злоупотребе електронских комуникација, међу којима су: упућивање злонамерних позива и узнемиравање, лажно узбуњивање, различити облици превара, организовање терористичких активности и других облика тешких кривичних дела“, навела је државни секретар.

Она је истакла и да ће закон омогућити стварање услова за оптимално и ефикасно коришћење радио-фреквенцијског спектра који представља значајни државни ресурс, кроз увођење нових технологија у одговарајуће фреквенцијске опсеге.

(објављено: 26.10.2017 / извор: http://mtt.gov.rs/)