ПАМЕТНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – Зрењанин

with Нема коментара

Разговор са градоначелником Чедомиром Јањићем

Колико ваша Општина има становника?

По подацима пописа из 2011. године, град Зрењанин, са 22 насељена места на својој територији, има укупно 123.362 становника. Тренд опадања становништва присутан је, нажалост, и у нашем граду и један од мојих приоритета, као и мог тима, јесте заустављање тог тренда. Првенствено желимо да зауставимо одлив младих у веће градове, а један од услова је и осавремењивање начина функционисања града применом нових технологија.

Да ли већ користите неко пословно решење засновано на информационим технологијама које побољшава функционисање града?

Радили смо, радимо и планирамо да Зрењанин буде модеран, савремен европски град, попут нпр. Амстердама, Копенхагена или Стокхолма. Како су средства које град самостално може да издвоји за модернизацију углавном ограничена, настојимо да ове препреке превазиђемо користећи ЕУ фондове, у чему смо имали доста успеха.

Да ли су средства планирана за ИЦТ решења предвиђена као посебна ставка у буџету или су део буџета за опште намене?

Реализацијом пројекта центра Успостављање ГИС (Географски информациони систем) у Зрењанину, у оквиру програма „ЕU ЕXCHANGE 3“, Зрењанин је постао кључно место за развој ГИС‑а, путем кога је доступан велики број информација како институцијама, тако и суграђанима. У наредном периоду планирамо оснивање регионалног ГИС центра у Банату.

Можете ли да издвојите неки европски град који функционише онако како ви тежите да организујете град на чијем сте челу?

У области медија обезбедили смо дигиталну опрему из ЕУ фондова, а припремају се и пројекти за нови ИПА програм 2014‑2020. Комуникација с грађанима успостављена је у оквиру функционалних електронских сервиса који омогућавају издавање документа, пријављивање и решавање проблема путем Интернета. Посебно бих истакао Систем 48 путем кога наши суграђани добијају одговоре и решења за комуналне проблеме у року од 48 сати.

Које савремено технолошко решење ваши суграђани могу очекивати у блиској будућности?

Велики пројекат и очекивања свакако су у уштеди енергије путем модерне ЛЕД јавне расвете, уз коришћење видео‑надзора и софтвера који омогућује ова технологија као предуслов умрежавања са осталим системима. Развој града Зрењанина као Паметног града планирамо и спроводимо у сарадњи с научним и образовним институцијама, привредом и републичким институцијама. Очекујемо да ће квалитетна мрежа партнера при реализацији бити пропорционална успеху информационих система који наш град чине успешнијим и бољим местом за живот.

Бојан Станојевић

(објављено: 09.11.2015 / извор: www.pcpress.rs)