ПАМЕТНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – Панчево

with Нема коментара

Разговор са градоначелником Сашом Павловим

Колико ваша општина има становника?

Град Панчево налази се у северном делу Републике Србије, у јужном делу АП Војводине и представља економски и културни центар јужног Баната. Удаљен је 18 км од главног града Србије Београда, лежи на ушћу Тамиша у Дунав и обухвата површину од 755 км2, на којој према попису живи 123.414 становника.

Да ли већ користите неко пословно решење засновано на информационим технологијама које побољшава функционисање града?

Савременим технолошким решењима Град на више начина ради на унапређењу свог рада, а пре свега у смислу што ефикаснијег рада градске управе и јавно‑комуналних служби како би услуге биле ефикасније и достпуније грађанима. Међу првим градовима у Србији, у Панчеву су уведене електронске седнице Градског већа, електронска обрада скупштинског материјала, што на годишњем нивоу доноси уштеду од пет милиона динара, а ту су и позитивни еколошки ефекти због драстичног смањења потрошње папира. Панчево има савремени Градски услужни центар са електронским прозивним системом, а центар је прилагођен особама са отежаним кретањем и слепим и слабовидим лицима. Важно је рећи и да су месне канцеларије у насељеним местима повезане на ИС града, те грађани документа добијају у свом месту.

Једна од најважнијих примена информационих технологија у нашем граду јесте у области екологије. Панчево је, како би повећало контролу у области заштите животне средине, 2002. године увело систем за континуирано праћење аерозагађења. На четири тачке у граду мере се концентрације загађујућих материја, подаци се аутоматски објављују на званичној интернет презентацији града Панчева, а доступни су 24 х и на монитору у центру града, у холу Градске управе.

Десет година касније, 2012. покренут је систем 48 сати на нивоу града, који омогућава грађанима да помоћу свих доступних канала комуникације пошаљу захтев за решавање комуналних проблема. Кроз овај систем повезана су сва јавна и комунална предузећа града.

Панчево има географски информациони систем за који је планирано да обједини све комуналне инфраструктурне информације. Урађен је пројекат оптичке мреже – прва фаза повезивања јавних предузећа с планом повезивања целе територије града и насељених места. Од 2013. године у граду постоје Интернет паркови где грађани имају бесплатан приступ Интернету на три локације, а у плану је ширење. У граду функционише електронски систем наплате паркинг‑места.

Да ли су средства планирана за ИЦТ решења предвиђена као посебна ставка у буџету или су део буџета за опште намене?

Средства у буџету за ИЦТ намене планирају се као посебна ставка већ десет година.

Можете ли да издвојите неки европски град који функционише онако како ви тежите да организујете град на чијем сте челу?

То би вероватно била примена различитих решења примерених за град као што је Панчево, пре свега у домену енергетске ефикасности, употреби обновљивих извора енергије, обједињавању услуга уз помоћ ИЦТ‑а, као и различита иновативна решења у области образовања и транспорта.

Које савремено технолошко решење ваши суграђани могу очекивати у блиској будућности?

У плану нам је да завршимо увођење оптичке инфраструктуре на нивоу града и да заживи географски информациони систем, као добра основа за Паметан град. Дакле, добра инфраструктура, оптика и ГИС као база која ће објединити све. Онда се на то надовезују и сва друга појединачна решења. Да бисмо то постигли, поред великих финансијских средстава неопходно је континуирано усавршавати кадар и радити на едукацији грађана.

Бојан Станојевић

(објављено: 09.11.2015 / извор: www.pcpress.rs)