ПАМЕТНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – Крушевац

with Нема коментара

Разговор са градоначелником Драгим Несторовићем

Колико ваша општина има становника?

Последњи попис показао је да Општина Крушевац има око 145.000 становника.

Да ли већ користите неко пословно решење засновано на информационим технологијама које побољшава функционисање града?

Већ три године за град Крушевац користимо софтвер „Контакт центар“. То је јединствени информациони центар који сервисира грађане у области комуналних потреба и потреба из области градске управе, заснован на савременим софтверским технологијама. Контакт центар обезбеђује брже реаговање и решавање захтева грађана, ефикасније коришћење људских и технолошких ресурса (смањење трошкова), побољшање интерне сарадње у локалној самоуправи и сарадње локалне самоуправе с јавним и комуналним предузећима, ефикаснију и објективнију контролу и бољу планску функцију градске власти, као и брже и квалитетније доношење одлука градског менаџмента на основу тачних и потпуних података добијених преко извештаја из архиве позива.

  • Разлози за увођење Контакт центра били су бројни:
  • грађани су споро добијали информације уз често „шетање“ од шалтера до шалтера,
  • немогућност грађана да захтеве решавају на једном месту,
  • немогућност да их решавају од куће или с неког другог места,
  • лоша сарадња међу комуналним предузећима и градске управе у циљу сервисирања потреба грађана.

Да ли су средства планирана за ИЦТ решења предвиђена као посебна ставка у буџету или су део буџета за опште намене?

Средства за ИЦТ решења предвиђена су као посебна ставка у буџету Града Крушевца већ годинама.

Можете ли да издвојите неки европски град који функционише онако како ви тежите да организујете град на чијем сте челу?

Ово је врло комплексно питање, али ако већ морам да одговорим, то би био Стокхолм. Имао сам прилике да службено посетим овај град и да се упознам са њиховом огранизацијом локалне самоуправе. Мислим да је то оно право, волео бих да Крушевац, барем у догледно време, почне да функционише по том моделу.

Које савремено технолошко решење ваши суграђани могу да очекују у блиској будућности?

Град Крушевац спрема средства за формирање „Ситуационог центра“, који би био обједињена платформа за рад локалне самоуправе, свих јавних служби и привредних субјеката који раде на територији Крушевца, и на основу тога би се брзим и ефикасним деловањем унапредио квалитет живота грађана и убрзао његов раст. Очекујем да ово заживи крајем наредне године.

Бојан Станојевић

 

(објављено: 09.11.2015 / извор: www.pcpress.rs)