ПАМЕТНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – еУправа

with Нема коментара

Разговор са директором Дирекције за еУправу Душаном Стојановићем

Опишите нам укратко Каталог електронских услуга града Београда?

Каталог представља прецизно пописан скуп свих услуга које су омогућене Београђанима преко портала еУправе. На једном месту заинтересовани могу пронаћи било коју услугу која их занима, као и кратко упутство за рад. То нису све услуге града, али представљају оне које је било могуће реализовати у овом тренутку. У свих 18 секретаријата изабрано је укупно 156 услуга, које су затим креиране на порталу.

Шта ће бити највећа добит за грађане, а каква је корист за нашу државу?

За грађане свакако највећа добит јесте уштеда у времену које је потребно да се добије одређена услуга. Повезивањем информационих система државних органа смањили смо број потребних папира и самим тим убрзали систем, уз информатизацију која увек подразумева оптимизацију процеса, тако да су сада и сами процеси ефикаснији. На крају, свако може да покрене услугу у тренутку када му одговара, што нас и доводи до визије Дирекције за еУправу: на вашем виртуелном шалтеру увек сте први.

Држава добија задовољне грађане уз смањење могућности корупције на апсолутну нулу. Уштеде су огромне у рационализацији послова и људи који их обављају, али и у основним средствима, где се само на папиру за штампање извода на годишњем нивоу може уштедети више од 35 милиона динара.

Да ли је сервис пројектован по узору на неко инострано решење? Колико је трајао развој и која фирма је била партнер у развоју сервиса?

Сервис је пројектован искључиво на основу потреба грађана за конкретним услугама. Решење је у потпуности развијено у Србији, у сарадњи с компанијом С&Т 2011. године и користи технологију „microsoft БизТалк“. Једанпут развијена платформа користи се за потребе свих органа, јер представља генератор којим управљају управо корисници. Развој је трајао шест месеци, али искључиво се радило на процесима који описују ове услуге.

Опишите нам ово решење у техничком смислу

Каталог је показао снагу система који ми као држава имамо када је тема еУправа. Портал еУправе представља јединствену тачку контакта за сервисе еУправе за грађане и привреду, али и везу између свих органа државне управе и локалне самоуправе. Срце система представља Јединствена магистрала за размену података (Government Service Bus) између органа, где свако припрема податке који су расположиви за остатак система и дистрибуира их путем Wеб сервиса. Тако и даље сваки део управе одржава своје податке ажурним и доступним, а размена информација је аутоматска, у складу са захтевима и потребама грађана и привреде. Једном овако припремљена платформа даје се на коришћење свим корисницима унутар система јавне управе, који сами даље генеришу своје услуге у складу с пословним процесима. Уколико конкретан корисник има информациони систем, повезивање је аутоматско, док је у другом случају корисницима доступан административни панел који води рачуна о пристиглим захтевима с портала и њиховом администрирању. Дирекција је обучила више од 40 органа државне управе и готово 100 локалних самоуправа, које у сваком тренутку воде бригу о својим сервисима на порталу. Следећи корак је пуна информатизација и аутоматизација, тј. повезивање информационих система локалних самоуправа на систем портала, што је већ и започето с неколико управа (Београд, Горњи Милановац…).

Који су наредни пројекти еУправе?

Очекује се да до краја године на порталу заживе:
– Провера и плаћање пореза на имовину у свим општинама у Србији,
– Онлине припрема и полагање возачких испита,
– Провера ко је тражио моје податке од Министарства унутрашњих послова и други сервиси.
Дугорочно гледано, започет је развој Јединственог регистра грађана, који ће коначно објединити идентитете свих грађана Републике Србије на месту.

Бојан Станојевић

(објављено: 09.11.2015 / извор: www.pcpress.rs)