Кратак опис програма Хабитат

with Нема коментара

Програм Хабитат подразумева савремени модел информисања, комуницирања и планирања, који унапређујe наше животно окружење и ствара предуслове здравог и динамичног друштва за будуће генерације.

Програм Хабитат обухвата:

а) прве две институционе компоненте у достизању светског стандарда “паметног града”:

– информациона

– комуникациона

б) два основна принципа корисничке приватности:

– заштита података о личности

– заштита корисничких активности

в) два основна економска принципа одрживог развоја савременог друштва:

– друштвени маркетинг

– друштвено предузетништво

г) три базна нивоа проактивног приступа образовању:

– ученички (вршњачка едукација)

– наставни (корeлација предмета и иновативне методе наставе)

– привредни (дуално образовање)

Учешће локалне самоуправе у програму Хабитат подразумева модернизацију друштвеног живота локалне заједнице, оснаживање њеног идентитета и подстицај развојних иницијатива кроз савремена средства јавног информисања.