Концепт „Паметних градова“ (Smart City)

with Нема коментара

Услуге за развој паметних градова усмерене су на повећање квалитета живота грађана у локалним срединама, односно решавање специфичних проблема с којима се они и челници локалних самоуправа сусрећу. У неким срединама кључно је решити проблем отежаног налажења слободних паркирнг места, у другим се настоји постићи рационално управљање отпадом, док је у пракси присутна примена разноврсних сегментних паметних решења. Свако од тих решења настоји да постигне одређене уштеде, повећање прихода и да становништву олакша приступ разним урбаним е-сервисима.

Јединице локалне самоуправе и управни окрузи у зависности од е-спремности прихватају нове технологије и партнерски учествују у тестирању напредних решења. Препознају чињеницу да је модернизација нужна за њих као пружаоце услуга и за грађане који их користе. Управо позитивна повратна информација корисника јавних услуга представља највећу мотивацију за даљи развој пословања и иновативни рад на пројекту паметног града.

„Smart City“ означава екосистем решења за градове, који полази од идеје модернизације постојећих јавних услуга, попут паркинга, јавне расвете, јавног превоза, безбедности, управљања отпадом, али и развијања нових сервиса попут система станица за пуњење возила на електрични погон, контроле квалитете ваздуха, бежичног приступа интернету, праћења и анализе саобраћаја и турзма, паметног мерења, управљања кључним индикаторима успешности, па до сертификовања и класификације градова према одређеним стандардима (ИСО и сл.). Ту су и решења попут паметне клупе, е-рачуна, електричних бицикала који чине урбану средину атрактивнијом. Кључни циљ је да се градовима пружи потпуна платформа за управљање, тако да локалне управе и грађани добију највећу вредност за ангажована новчана средства.

Паметна решења су део ширег технолошког оквира Интернета ствари (ИоТ), а од највеће важности је дигитализација и примена анализе велике количине података („Big data“) уз истовремену интеграцију вертикалних стубова у хоризонталну платформу града. Инфраструктурно, ради се о мрежи сензора који омогућавају управљање, контролу, аутоматизацију, анализу и ефикасност података у реалном времену.

Сензори су на сигуран и поуздан начин повезани с централним системима како би се омогућило коришћење на даљину, а подаци и оперативни системи смештени у серверски облак који омогућава рационално коришћење ресурса те уз највише технолошке стандарде, резултира оптималним економским резултатима. „Big data“ аналитика директно је битна челницима градских управа у тренуцима припреме, реализације или провере планираних пројеката на подручјима саобраћаја и туризма, а приступ подацима је омогућен и локалним „стартаповима“ који могу развијати даља апликативна решења и софтвере.

Улице градова на овај начин постају извор али истовремено пружалац корисних информација, које грађанима и посетиоцима постају доступне путем wеб система, паметних мобилних апликација и информационих дисплеја. Ради се о двосмерној комуникацији грађана и технологије, што је кључно код свих паметних решења.