Деловање месних заједница усмерено је у циљу задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва. Сва питања и проблеме са којима се сусрећете у својим зградама или објектима индивидуалног становања, можете решити у сарадњи са својом месном заједницом.

 

Месна заједница - заштићен лого у оквиру програма Хабитат
Месна заједница – заштићен лого у оквиру програма Хабитат

 

КОМУНИКАЦИОНИ ЦЕНТАР МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

 

Месна заједница представља облик месне самоуправе са својством правног лица. Образује се одлуком скупштине општине и града, ради задовољења потреба и интереса локалног становништва. Месна самоуправа је облик интересног организовања грађана и њиховог учешћа у обављању послова локалне самоуправе.

Месне заједнице као стубови архитектуре друштва, кроз овај програм добијају улогу комуникационог центра. Ширењем информативне мреже и подршком развоју капацитета скупштина зграда, регистрованој скупштини зграде институционо се додељује веб сајт у подсистему месне заједнице којој административно припада.

Циљ пројекта “Комуникациони центар – Месна заједница” је модернизација канала комуникације месних заједница са грађанима, у смеру бољег информисања и едукације укупног становништва. Пружањем подршке млађој популацији, појединци се активно укључују у подизање нивоа квалитета становања, животног окружења и безбедности. На тај начин могу ефикасније обављати своје грђанске и делегиране дужности.

 

ПРОМОЦИЈА

Комуницирање је најсложенија и најдинамичнија активност у људском друштву и временом се комуникациона пракса усложњавала упоредо са развојем нових медија. Умножавање канала комуницирања утицало је на настанак потребе за обједињењем постојећих видова комуницирања и резултирало настанком информационо – комуникационих система.

Као уводни део презентацијемреже интернет портала, за представнике МЗ организована је дискусиона трибина.

ОБУКА

Нове научне дисциплине и развој нових технологија допринели су настанку информационог – технолошког друштва. Један од основних предуслова за управљање квалитативним развојем друштва јесте правовремено располагање меродавним и веродостојним информацијама.

Корисничка обука (веб администрација) се организује за различите групе на различитим локацијама. Теме обуке су посредно и непосредно везане за интернет. Обзиром је подизање информатичке писмености један од основних циљева пројекта, обуке које се спроводе за кориснике оспособљавају их да редовно ажурирају своје веб презентације, како би својим корисницима у сваком тренутку пружили што потпунију информацију.

Обука за веб администрацију у основи обухвата приказ поступка које самостално спроводи администратор, односно редослед и начин уноса информација које се “он-лајн” приказују посетиоцима веб сајта.

 

Месна заједница

 

< 2010         |         2012 >