Деловање месних заједница усмерено је у циљу задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва. Сва питања и проблеме са којима се сусрећете у својим зградама или објектима индивидуалног становања, можете решити у сарадњи са својом месном заједницом.

 

 

Месна заједница представља облик месне самоуправе са својством правног лица, који се образује одлуком скупштине општине и града, ради задовољења потреба и интереса локалног становништва.
Месна самоуправа је облик интересног организовања грађана и њиховог учешћа у обављању послова локалне самоуправе.

Месне заједнице као стубови архитектуре друштва, кроз овај програм добијају улогу комуникационог центра, ширећи информативну мрежу, у виду подршке развоју капацитета скупштина зграда, доделом веб сајтова укључених у подсистем месне заједнице којој административно припадају.

Пројекат “Комуникациони центар – Месна заједница” је имао за циљ модернизацију канала комуникације месних заједница са грађанима, у смеру бољег информисања и едукације укупног становништва и пружања подршке млађој популацији, како би се појединци активно укључивали у подизање нивоа културе и квалитета становања, животног окружења и безбедности и како би ефикасније обављали своје дужности.

 

ПРОМОЦИЈА

Комуницирање је најсложенија и најдинамичнија активност у људском друштву и временом се комуникациона пракса усложњавала упоредо са развојем нових медија. Умножавање канала комуницирања утицало је на настанак потребе за обједињењем постојећих видова комуницирања и резултирало настанком информационо – комуникационих система.

Као уводни део презентацијемреже интернет портала, за представнике МЗ организована је дискусиона трибина.

 

ОБУКА

Нове научне дисциплине и развој нових технологија допринели су настанку информационог – технолошког друштва. Један од основних предуслова за управљање квалитативним развојем друштва јесте правовремено располагање меродавним и веродостојним информацијама.

Корисничка обука (веб администрација) се организује за различите групе на различитим локацијама, на теме посредно и непосредно везане за интернет. С обзиром је подизање информатичке писмености један од основних циљева пројекта, обуке које се спроводе за кориснике оспособљавају их да редовно ажурирају своје веб презентације, како би својим корисницима у сваком тренутку пружили што потпунију информацију.

Обука за веб администрацију у основи обухвата приказ поступка које самостално спроводи администратор, односно редослед и начин уноса информација које се “он-лајн” приказују посетиоцима веб сајта.

 

 

< 2010         |         2012 >