Ефикасна управа – „паметна управа“

with Нема коментара

Применом паметних решења градска управа може аутоматизовати и дигитализовати скоро све градске процесе и услуге, олакшати приступ и брзину решавања проблема становништва у процесу добијања разних решења, дозвола и захтева применом АНМ концепт (Automated Network Management System), смањити трошкове администрације кроз повећање продуктивности локалне управе и интерактивности са грађанима.

Добар пример је Велика Британија, која већ деценијама, за грађане, који то желе, олакшава, између осталог, вађење пасоша. Грађани се региструју под јединственим бројем, имај свој електронски потпис депонован у бази података грађана, преузмају формулар са wеб странице, попуњавају електронски формулар, стављају потпис, личну фотографију и шаљу на одговарајућу адресу. Потпис мора бити идентичан оном у бази и гарант за веродостојност информација, док је предвиђена велика казна за давање лажних података.

По овом принципу, добијање разних решења, одлука, одговора, докумената уопште, било би једноставно, у кратком року и без оптерећења стајања у шалтерским редовима.

Паметна решења су најпримењивија у правовременој комуникацији са грађанима, у изради и праћењу просторно – планских докумената кроз апликације географског информационог система, информационог система за управљање јавном имовином, информационог система јавних набавки, информационог система за управљање јавним финансијама и других.

„Паметна управа“ ће на овај начин имати директан увид и у број незапослених, као и категорије незапослених, где ће кроз „Smart City“ пројекте ангажовати стручњаке регистроване у Националној служби за запошљавање. У исто време, смањује се број незапослених, али и радника који нису пријављени.

Приликом грађења нових објеката такође се могу применити паметне технологије. Зграде могу бити енергетски ефикасне, са посебном изолацијом, приликом градње могу се користити обновљиви материјали, поставити панели за сунчеву енергију, уређаји за мерење квалитета воде, и други стандарди у сврху топлотне изолације.

Концепт паметног града (енг.Smart City) настао је из тренда глобалног процеса урбанизације и раста градске популације. Удео становника који живе у градовима, готово је двоструко порастао у последњих неколико година. С обзиром да ће овај тренд бити настављен и у будућности и да има сталну тенденцију раста, ствара се све већи притисак на градове, посебно на градску инфраструктуру, у први план се у свим стратешким документима морају стављати питања заштите животне средине и квалитета живота грађана, као и ефикасне управе са друге стране.