Habitat

О програму…

Појам Хабитат (лат.) представља окружење у оквиру којег живи организми или еколошка заједница обитавају под уобичајеним условима, односно представља њихово природно станиште.

Природни Хабитат је сачињен од физичких фактора, као што су земљиште, влажност, температура и осунчаност, као и кохерентних биотичких фактора попут приступачности хране и безбедности окружења.

Хумани Хабитат је окружење у којем људска бића живе, раде и утичу на његов развој. Он се, дакле, не односи у ужем смислу на објекат становања, него на суму конститутивних фактора животног окружења.

Хабитат је место где се човек најбоље осећа.

Програм Хабитат подразумева савремени модел информисања, комуницирања и планирања, који унапређујe наше животно окружење и ствара предуслове здравог и динамичног друштва за будуће генерације.

Учешће локалне самоуправе у програму „Хабитат“ подразумева модернизацију друштвеног живота локалне заједнице, оснаживање њеног идентитета и подстицај развојних иницијатива кроз савремена средства јавног информисања.