lampa1

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

Месна заједница је најнижа инстанца локалне самоуправе, која заступа интересе грађана и организационом смислу представља прву контактну тачку грађана по питању унапређења квалитета живота локалне заједнице. Важно је разликовати месну заједницу од месне канцеларије.

globe1

ОСНОВНА ШКОЛА

Основна школа представља базну ћелију будућег развоја друштвене заједнице. Школа васпитно утиче целокупним својим деловањем, кроз начин образовања својих ученика посебним активностима и садржајима, чија је сврха васпитање ученика кроз културу, етос и препознатљив идентитет школе.

asterisk1

ПРОГРАМ ХАБИТАТ

Локалне заједнице не зависе само од физичке, већ у све већој мери од социјалне инфраструктуре, од приступа информацијама и квалитета комуникација, као и "паметног" приступа управљању животном средином, међусобном умрежавању и размени примера добре праксе.

Развој програма

2010
феб 28

Комуникациони центар – Месна заједница

Пројекат „Комуникациони центар – Месна заједница“ је иницијално осмишљен да омогући једноставну лакодоступну интеракцију месних заједница са грађанима, на бази модерних технологија и савремених канала комуникације посредством интернет система Хабитат (развој: 2010 – 2013. године).

2013
мај 05

Златно образовање

Циљ пројекта „Златно образовање“ је да се подизањем медијске и функционалне писмености, укључивањем ученика у промоцију своје школе и модернизацију образовања посредством интернет система Хабитат, формира мрежа као база на којој ће се организовати различити пројекти на нивоу школе или више школа, на нивоу локалне самоуправе, покрајине и републике (развој: 2013 – 2016. године).

2016
окт 25

Интерактивна заједница

Финални сегмент под називом „Интерактивна заједница“ подразумева мрежу локалних самоуправа, односно њихових јединица хоризонтално и вертикално повезаних кроз различите друшвене тематске области на бази интернет система Хабитат (hab.rs). Систем је тренутно у фази редизајна из угла унапређења функција система, као и надоградњом базе из угла корисничког искуства и персонализације управљања садржајем, корисничким тимовима и пројектима (развој: 2016 – …).

2010

Сајам стамбено-комуналних услуга

2011

Комуникациони центар Месна заједница

2012

Сајам културе и едукације

2013

Златно образовање (активности до 2016.)

Препоруке